ИМПУЛСЕН FIBER LASER

Работна зона 2000x1000mm
Големина на лазерната
точка
0.07 mm
Дебелина на рязаните
метали
до 3 mm
Импулсна мощност на
лазерния източник
3000W

Разполагаме с два броя импулсни фибер лазери. Те се характеризират с:

  • Директно влизане в контур
  • Ниска температура на рязане
  • Малък размер на точката

Лазерът реже боядисани и анодизирани метали, без да уврежда боята.
Рязането се характерезира с минимални температурни деформации:

  • Лазерът влияе на материала със сравнително ниски температури, като по този начин предотвратява деформации.
  • Малкият размер на точката на лазера и ниските температури на работа, гарантират тънък сряз, което позволява изработката на много фини детайли.

PICT0038a
MG 6762a
MG 6802a
MG 6850a
MG 6851a
MG 6853b