Начало
Please update your Flash Player to view content.Проект  BG16RFOP002-3.001-0417-C01 - „Повишаване на енергийната ефективност в "Лазер Плюс" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Във връзка с изпълнението на горепосочения проект „Лазер Плюс“ ЕООД" обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Машина за фибер лазерно рязане - 1бр.“

Документация за участие в процедурата тук

Кратко описание на проекта вижте тук

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "Лазер Плюс" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Лазерно рязане на метали

Лазерно рязане

Лазерно гравиране

Лазерно гравиране на метали

Лазерно гравиране на запалки

Гравиране на химикалки

Гравиране на медальони

Лазерно гравиране на значки

Изработка на ключодържатели

Гравиране на ключодържатели

Лазерно гравиране на плакети

Лазерно гравиране на медали

Лазерно рязане на табели

Лазерно гравиране на табели

Лазерно гравиране на икони

Лазерно рязане Пловдив